5:32:12     چهارم آبان 1399
 
     
 
صفحه نخست درباره ما تماس با ما
      صحت خدمات و مطالب مندرج در سایت به عهده آگهی دهنده است *** با ارسال عدد 1 و یا تماس با شماره ( 09120039250 ) میتوانید جهت ثبت و سفارش آگهی های خود اقدام نمایید    
دندانپزشکان و کلینیک های دندانپزشکی
 

دندانپزشکان مشهد سری دوم

 

دکتر مهدی یزدان‌ پناه‌ دندانپزشک 38437133 دانشگاه‌
دکتر هایده‌ خسرونژاد دندانپزشک 38413456 دكترا - قبل‌خ‌ پاستور
دکتر مهدخت‌ یك‌ كلام‌ كاشانی دندانپزشک 38591717 میدان ‌15خرداد
دکتر شهلا حقیری دندانپزشک 38407332 سناباد - جنب‌داروخانه‌سنا
دکتر یاسمین‌ یغمایی دندانپزشک 38415509 احمدآباد - بین‌پاستوروقائم‌
دکتر عباس‌ جعفری دندانپزشک 37617615 ‌سجاد - خیاسمن‌3
دکتر مهدی رواقی دندانپزشک 37688116 فلسطین‌20-18
دکتر جواد روحانی دندانپزشک 37622284 فلسطین‌6
دکتر مهدی روحبخش‌ دندانپزشک جراح 38411172 احمدآباد - مقابل‌بیمارستان‌قائم‌
دکتر برات‌علی رمضان‌ زاده‌ دندانپزشک متخصص‌ارتودنسی 37632277 بل‌سجاد -
دکتر امیر گرگانی دندانپزشک 36041687 آزادشهر - امامت‌16-14
دکتر مهرداد رادور دندانپزشک 38414968 سناباد - مقابل‌البسكو
دکتر محمدعلی گرایلی دندانپزشک 38422437 احمدآباد -
دکتر محمد رادفر دندانپزشک 38543300 بهار - ساختمان‌امینی
دکتر نسرین‌ پرتوی دندانپزشک 38421278 احمدآباد - خ‌پرستار
دکتر شهین‌ پرتوی دندانپزشک 37275638 مطهریجنوبی - كفاش‌وكاشف‌
دکتر ناصر رحمانی دندانپزشک 38428498 احمدآباد -
دکتر محمدابراهیم‌ رحمانی دندانپزشک جراح لثه 38404347 احمدآباد - خ‌فلاحی2
دکتر محمدرضا رحیم‌ نیا دندانپزشک 38438393 احمدآباد - خ‌قائم‌1
دکتر محمود رحیمی گل‌ خندان‌ دندانپزشک 38409285 دكترا - خ‌بهشت‌قبل‌ چ‌ كفای
دکتر محمود رضوانی دندانپزشک 37684727 ‌سجاد - ‌مینا
دکتر محمود رضوانی ترشیزی دندانپزشک 38433648 ابن‌سینا
دکتر حسن‌ رزمی دندانپزشک 38425580 احمدآباد - ملاصدرا4
دکتر رضائیان‌ دندانپزشک 37618510 سجاد - خ‌بزرگمهر4-2
دکتر محمدحسن‌ رضایی دقیق‌ دندانپزشک 38545757 ابن‌سینا5
دکتر محسن‌ رضایی قشلاقی دندانپزشک 38411166 احمدآباد - مقابل‌بی -قائم‌
دکتر فریده‌ رضازاده‌ دندانپزشک 38426962 احمدآباد - خ‌پرستار1
دکتر فاطمه‌ رستم‌ خانی دندانپزشک 38428982 سناباد - بین‌گلچهره‌ وآفری
دکتر جمشید طهماسبی دندانپزشک 32223391 دانشگاه‌ - بعدجنت‌
دکتر احمد صلواتی دندانپزشک 38437370 دانشگاه‌ - اول‌كفایی
دکتر عبداله‌ سلوتی دندانپزشک 38405975 فلسطین‌3
دکتر محمدحسن‌ طلوع‌ دندانپزشک 38411920 سناباد
دکتر طاهره‌ زواشكیانی دندانپزشک کودکان 38444938 احمدآباد - ملاصدرا
دکتر حسین‌ سلیمی دندانپزشک 38410022 سناباد
دکتر عصمت‌ شهیدی دندانپزشک 37273578 میدان ‌شهدا - بالای كلینیك‌مشهد
دکتر عصمت‌ شهیدی دندانپزشک 38416767 راهنمایی20
دکتر محمود شهریاری دندانپزشک 32226861 سعدی9
دکتر كریم‌ شمس‌ دندانپزشک 37610763 ‌سجاد - نبش‌بهار
دکتر تقی سالاری دندانپزشک 38426264 احمدآباد - اول‌محتشمی
دکتر مهناز شاهین‌ فر دندانپزشک کودکان 38423840 فلسطین‌3
دکتر مرتضی طاهری دندانپزشک 37686280 ‌سجاد - چ‌بزرگمهر
دکتر مظفر صابری دندانپزشک 38547405 گلستان‌
دکتر محمدجواد صادقی دندانپزشک 38436340 كلاهدوز10
دکتر محمدجواد صادقیه‌ دندانپزشک جراح 38425188 دكترا - ساختمان‌ابن‌سیناط‌2
دکتر طیبه‌ صادقیان‌ دندانپزشک 38401689 احمدآباد - ‌عارف‌2
دکتر عادله‌ ستاره‌ دندانپزشک 37616448 خیام‌ - ‌گلایل‌
دکتر اكبر طباطبایی دندانپزشک 38437133 دانشگاه‌
دکتر شیوا طبری دندانپزشک 37620475 سجاد - نبش‌ بهارمج‌بهار
دکتر سیداحمدرضا سبط‌ دندانپزشک 38438321 احمدآباد - خ‌قائم‌5
دکتر عبدالرضا زینل‌ زاده‌ دندانپزشک 38417133 كویدكترا -
دکتر زكیه‌ سخاوتی دندانپزشک 38439578 احمدآباد - عارف
دکتر عباسعلی صحافیان‌ دندانپزشک 38417421
دکتر فتح‌اله‌ شیبانی دندانپزشک 38433035 احمدآباد - ساختمان‌سهندزر
دکتر آذر صدیق‌ دندانپزشک 38591134 چمران - 3راه‌جم‌ساختمان‌پزشكان‌جم‌
دکتر حسین‌ صدیقی نژاد دندانپزشک جراح 38403554 احمدآباد - اول‌ عارف‌
دکتر زهرا صدرالادبایی دندانپزشک 32221704 امام‌خمینی - مقابل‌باغ‌ ملی
دکتر غلامرضا سیفی راد دندانپزشک 38415034 احمدآباد - م‌شریعتیساختمان‌حسینیخو
دکتر رحیم‌ شرمین‌ دندانپزشک 38410060 دانشگاه‌ - ‌كفایی
دکتر محمدحسن‌ ضرابی دندانپزشک 38433467 دكترا - نبش‌پاستور
دکتر محمدعلی ضرابی دندانپزشک جراح 38428595 احمدآباد - مقابل‌گوهرشاد
دکتر مهری زرین‌ قلم‌ دندانپزشک 37611344 سجاد - مقابل‌میلاد
دکتر حمیدرضا سریری دندانپزشک جراح 36635305 قاسم آباد - چ‌مخابرات‌مقابل‌رفاه‌
دکتر مصطفی شریعت‌ یزدی دندانپزشک متخصص‌پروتز 36048161 ‌آزادی5
دکتر مصطفی شریعت‌ یزدی دندانپزشک 38401256 احمدآباد - خ‌عارف‌
دکتر محمد شریف‌ پور دندانپزشک 32708720 طلاب‌خ‌3
دکتر اسماعیل‌ شریفی دندانپزشک 38543753 چمران‌
دکتر جواد شریفی دندانپزشک 38417572 دكترا - مقابل‌ بهشت‌
دکتر حسین‌ پزشكی راد دندانپزشک 38413646 سناباد - ك‌آفرین‌شمالی
دکتر سعید سعیدی دندانپزشک 38405757 ابن‌سینا - روبرویپاستور
دکتر نورسیده‌ شفایی دندانپزشک 38617609 وكیل‌آباد - نبش‌غربیسامانیه
دکتر علیاصغر شفاعی دندانپزشک 38433319 احمدآباد - ساختمان‌حسینی
دکتر حمید كوشان‌ فرد دندانپزشک 36069227 میلاد
دکتر علیرضا كاملان دندانپزشک جراح 38433259 احمدآباد - ‌ابوذر1
دکتر مجیدرضا كارگر دندانپزشک 38419140 سناباد - نبش‌آفرین‌
دکتر سیدرضا كاظمی دندانپزشک 38404522 ‌احمدآباد - میدان
دکتر محمدمهدی كیانوش‌ دندانپزشک 37689929 سجاد - بین‌4راه‌بهاروخیام‌‌
دکتر مهدی كیانی دندانپزشک 38422426 راهنمایی23 -
دکتر شریف‌ كریمی دندانپزشک 37613825 ‌سجاد -
دکتر محمد كریمی ترشیزی دندانپزشک 38438311 سناباد - قبل‌5راه‌سناباد
دکتر فتحیه‌ قناعت‌ دندانپزشک 38420047 احمدآباد - ‌محتشمی
دکتر مرجانه‌ قوام‌ نصیری دندانپزشک 37619800 ‌سجاد - خ‌بهار5
دکتر علی قوامی دندانپزشک جراح 38432175 ‌ابن‌سینا - آرمان‌
دکتر مجید قنبرزاده‌ دندانپزشک متخصص‌ ارتدونسی 37688738 فلسطین‌22 -
دکتر جلیل‌ قنبرزاده‌ دندانپزشک متخصص‌ پروتز 37631299 فلسطین‌ -
ساسان‌ قهرمانی دندانپزشک 36076363 ملك‌آباد - خ‌مرجان‌ 4
دکتر هاشم‌ قارونی دندانپزشک 38433273 كویدكترا - ابن‌سینا8
دکتر حسن‌ قارونی دندانپزشک 38431421 احمدآباد - ساختمان‌73
دکتر علی قاضی دندانپزشک 38405763 احمدآباد - مقابل‌هتل‌هما
دکتر پری قاضیانی دندانپزشک 38408763 ‌تلویزیون‌
دکتر جمیله‌ قدوسی دندانپزشک 37615981 ‌سجاد - نبش‌بزرگمهر
دکتر جمیله‌ قدوسی دندانپزشک 37628531 فلسطین‌22
دکتر مجید قیاسی دندانپزشک جراح 38418382 احمدآباد - سه راه راهنمایی - راهنمایی 2 - ساختمان 110
دکتر جعفر قره‌ چاهی دندانپزشک 38431181 دكترا - جنب‌پاستور
دکتر محمدعلی قربانی دندانپزشک 32222195 دانشگاه - بعدمیدان ‌سعدی
دکتر محمد علوی بجستانی دندانپزشک 38414089 كویدكترا - ساختمان‌205
دکتر حمید(سید) علویان‌ دندانپزشک جراح 37633366 ‌سجاد - جنب‌بانك‌ملی
دکتر محمدرضا عمادزاده‌ دندانپزشک 38438080 احمدآباد - ‌بهشت‌1
دکتر هدیه‌ علی زاده‌ دندانپزشک 38407158 احمدآباد - ‌كلاهدوز10
دکتر الهه‌ عابدزاده‌ دندانپزشک 36045790 میلاد
دکتر ایرج‌ عتیقی مقدم‌ دندانپزشک 38408640 بهشتی30
دکتر محمود ظفرشاه‌ نژاد دندانپزشک 38416235 فلسطین‌
دکتر اكبر فلاح‌ رستگار دندانپزشک 38407173 احمدآباد - ساختمان‌44
دکتر سنبل‌ فاطمی دندانپزشک جراح 38789987 ‌پیروزی
دکتر سیدمحمد فاطمی دندانپزشک 38541579 ابن‌سینا3
دکتر منصور فرهنگ‌ دندانپزشک 38789540 رضاشهر - خ‌فرخی
دکتر هما فروغیان‌ دندانپزشک 38425156 بهشتی - ‌رودكی20-18
دکتر مصطفی فرامرزی دندانپزشک جراح 38547931 امام رضا - امام رضا 70
دکتر مریم‌ فرتاب‌ دندانپزشک 38424371 احمدآباد - بعدرضا16
دکتر محمدحسن‌‌ فرتاش‌ دندانپزشک 38411920 سناباد -
دکتر علیرضا فرجادیان‌ دندانپزشک جراح 37688411 ‌سجاد - چ‌ بزرگمهر
دکتر هایده‌ پژند دندانپزشک 38420200 احمدآباد - مقابل‌بی-گوهرش‌
دکتر طیبه‌ ژیان‌ طبسی دندانپزشک 38512818 بهار - نبش‌ك‌كامیاب‌
دکتر حمید وفایی دندانپزشک 38459944 سه راه ادبیات ابن سینای15 پلاک133


همه آگهی های را ببینید.
مشخصات آگهی :
تاریخ ارسال آگهی: 1394/07/26 12:24:27 ب.ظ
تاریخ انقضای آگهی: 1399/10/19
موقعیت آگهی:خراسان رضوی (مشهد )
تعداد بازدید کننده : 4635  بار 
مشخصات آگهی دهنده:
نام و نام خانوادگی: admin
تلفن: 05138550402---  
 
عبارات کلیدی:
معرفی دندانپزشکان مشهد,آدرس و شماره تلفن دندانپزشکان مشهد,نیاز نیکان,هفتاد سیب,,,,,,,
ارسال پیام
تماس با admin  در مورد این آگهی متن پیام:
نام و نام خانوادگی شما: 
ایمیل شما:
عنوان پیام:
 
 
 

کلمات کلیدی مرتبط:
     
 
کلمات کلیدی
     
 گروه آگهی:
   
 
 

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک

0.062 ثانیه.